Junior Adviseur Juridische Zaken

Junior Adviseur Juridische Zaken

Functie-inhoud:

Het Directiesecretariaat heeft als hoofddoelen het verlenen van beleidsinhoudelijke en -organisatorische ondersteuning aan de directieleden en unit managers, het secretarieel ondersteunen van de directieleden en unit managers in hun dagelijks werk, het voorzien van de directie van SZV, units en afdelingen van juridisch advies over en ondersteuning bij uiteenlopende juridische vraagstukken die voortvloeien uit de administratieve uitvoering van SZV en het toezien op de naleving van regels die te maken hebben met de bevordering en handhaving van de integriteit en professionaliteit van SZV en de individuen hierbinnen.

 

Binnen het Directiesecretariaat worden de volgende hoofdprocessen uitgevoerd:

- Het coördineren en opstellen van inhoudelijke beleidsvoorstellen en -adviezen;
- Het coördineren van beleids- en besluitvormingsprocessen;
- Het secretarieel ondersteunen van de directieleden en unitmanagers;
- Het ondersteunen van de directieleden en unitmanagers in het managen van strategische stakeholders;
- Het verschaffen van gevraagd en ongevraagd juridisch advies over en ondersteuning bij uiteenlopende juridische vraagstukken;
- Het adviseren van de directie over corporate governance vraagstukken en corporate compliance vraagstukken;
- Het vertegenwoordigen van SZV in rechtsgeschillen;
- Het behandelen van Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) bezwaarschriften en beroepszaken;
- Het bijhouden van het contractenregister.

 

De Junior Adviseur Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het voeren van het secretariaat en dossierbeheer van de LAR Bezwaaradviescommissie en het uitvoeren van juridische werkzaamheden in het kader van juridisch advies en ondersteuning aan de Directie van SZV, units en afdelingen. De Junior Adviseur Juridische Zaken rapporteert hiërarchisch aan de Adviseur Juridische Zaken.

Functie-eisen:

- Werk- en denkniveau: WO
- Opleiding: Rechten
- Werkervaring: Minimaal één (1) jaar relevante werkervaring

 

Kennis:

- Kennis van de sociale wetten, het administratief recht, het burgerlijk recht, en de handelswetten, van Nederland, Sint Maarten, Curaçao, Aruba en de BES eilanden
- Kennis van het constitutionele stelsel van Sint Maarten
- Kennis van invorderingsrecht en faillissementsrecht
- Kennis van ondernemingsrecht en bedrijfsrechtelijke processen
- Kennis van financiële zaken
- Kennis van arbeidsrecht
- Kennis van burgerlijke rechtsvordering
- Kennis van de Caribische cultuur
- Mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels en Nederlands

 

Wij bieden:

Wij bieden daarnaast aantrekkelijk secundaire arbeidsvoorwaarden. SZV is een organisatie in transitie, waardoor er veel ruimte is voor nieuwe initiatieven. De organisatie stimuleert medewerkers om zich zelf te ontplooien, hetzij door training on the job, of door externe opleiding, of een combinatie van beiden. Bij een eventuele indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. SZV geeft de voorkeur aan kandidaten die beschikken over de Nederlandse nationaliteit, of kandidaten die beschikken over een permanente verblijfsvergunning, zonder werkverbod, voor Sint Maarten.


Informatie en reactie:

Informatie over SZV is te vinden op www.szv.sx. Nadere informatie over de functie is via email te verkrijgen bij Human Resources Department: hr@szv.sx


Belangstelling?

Stuur je schriftelijke sollicitatie met CV en diplomas/certificaten, uitsluitend per e-mail, vóór 5 september 2018 naar Human Resources Department van SZV, hr@szv.sx, onder vermelding van: Sollicitatie Junior Adviseur Juridische Zaken.

Job application form

The fields with an * are required

Social & Health Insurances SZV © 2019