Controlerend Geneeskundige

Controlerend Geneeskundige

Functie-inhoud:

De afdeling Arbeid & Gezondheid is verantwoordelijk voor het uitvoeren van (medische) werkzaamheden in het kader van de Landsverordening Ziekte- en Ongevallenverzekering. De Controlerend Geneeskundige controleert de SZV verzekerden op arbeidsongeschiktheid (AO), indien zij als gevolg van ziekte of een bedrijfsongeval niet in staat zijn om normale arbeid te verrichten. Indien een patiënt specialistische zorg nodig heeft die lokaal niet geboden wordt, zet SZV zich in om de patiënt naar het buitenland te vervoeren om daar de vereiste medische behandeling te ondergaan (medische uitzending). De Controlerend Geneeskundige houdt zich ook hiermee bezig. Concreet betekent dit het accorderen van machtigingsaanvragen en het uitschrijven van verwijsbrieven indien een patiënt (buitenlandse) specialistische zorg nodig heeft. De Controlerend Geneeskundige adviseert de Directie betreffende medische aangelegenheden binnen het sociaal verzekeringsbeleid, in het bijzonder over ziektekosten. Bij afwezigheid van het Unitmanager Operations, treedt de Controlerend Geneeskundige als plaatsvervanger op van de afdeling. De Controlerend Geneeskundige rapporteert rechtstreeks aan het Unitmanager Operations.

 

Functie-eisen:

- Geldig Ministeriële Beschikking
- Werk- en denkniveau: WO
- Opleiding: Geneeskunde, Verzekeringsarts en/of Bedrijfsarts.
- Aanvullende theoretische kennis: Specialisatie opleiding van minimaal twee (2) jaar in verzekering- of bedrijfsgeneeskunde
- Werkervaring: Minimaal twee (2) jaar werkervaring als arts

 

De Controlerend Geneeskundige houdt zich bezig met:

1. Controle op arbeidsongeschiktheid (AO)
- Het controleren van SZV verzekerden op ziekte, arbeidsongeschiktheid en voortgang van de behandelingen;
- Het uitvoeren van medische controle en keuring van ambtenaren op belastbaarheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte en voortgang van de behandeling;
- Het adviseren van de werkgevers over de arbeidsgeschiktheid van hun werknemers;
- Het beoordelen en controleren van de arbeidsongeschiktheidsdagen;
- Het zorg dragen voor de registratie van medische gegevens en beheer van het volledig medisch dossier;
- Het vaststellen van bedrijfsongevallen;
- Het bepalen van de mate van invaliditeit en het blijvend ongeschiktheidpercentage van de verzekerden in geval van bedrijfsongevallen;
- Het uitschrijven van verwijsbrieven indien specialistische zorg nodig is.

 

2. Ziektekosten
- Het beoordelen en accorderen van machtigingsaanvragen;
- Het beslissen over specialistisch onderzoek en -behandeling en paramedische behandelingen;
- Het accorderen van de door SZV te vergoeden medicijnen, aan de hand van vastgestelde lijsten;
- Het onderzoeken, beoordelen en beslissen over restitutie van nota’s betreffende behandelingen op Sint Maarten en in het buitenland.

 

3. Medische Uitzendingen
- Het verwijzen van patiënten naar buitenlandse specialisten indien specialistische zorg niet lokaal aangeboden wordt;
- Het beoordelen en accorderen van de buitenlandse bestemmingen voor specialistische behandelingen.

 
4. Spoedgevallen
- Het draaien van avonddiensten volgens het vastgestelde schema (inclusief vakantie- en feestdagen);
- Het opnemen van contact met het Kabinet van de Gouverneur, indien er sprake is van spoedgevallen waar onverzekerde en/of illegale patiënten betrokken zijn.

 
5. Overige
- Het onderhouden van contact ten behoeve van patiënten met huisartsen, medische instellingen en andere zorgverleners;
- Het realiseren van besparingen op de uitkering loonderving en de uitgaven voor de medische voorzieningen;
- Het informeren en instrueren van verzekerden door het geven van (gezondheid)voorlichting;
- Het houden van medische presentaties voor externe belangengroepen, in samenwerking met de afdeling Customer Care & Communicatie;
- Het opstellen of het adviseren bij de opstelling van verweerschriften en verweer bij het College van Beroep en Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR), in samenwerking met de afdeling Juridische Zaken;
- Het volgen van procedures en werkafspraken zoals die binnen de afdeling van toepassing zijn.

 

Kennis:
- Academische kennis van medicijnen
- Gedegen kennis van het medische gedeelte van ziektekostenverzekering
- Gedegen kennis van bedrijf- en verzekeringsgeneeskunde
- Kennis van de sociale wetgeving

 

Vaardigheden:
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels
- Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
- Kunnen omgaan met patiënten
- Onder tijdsdruk kunnen werken
- Gespreksvaardigheden
- Computervaardigheid

 

Wij bieden:

Wij bieden daarnaast aantrekkelijk secundaire arbeidsvoorwaarden. SZV is een organisatie in transitie, waardoor er veel ruimte is voor nieuwe initiatieven. De organisatie stimuleert medewerkers om zich zelf te ontplooien, hetzij door training on the job, of door externe opleiding, of een combinatie van beiden. Bij een eventuele indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. SZV geeft de voorkeur aan kandidaten die beschikken over de Nederlandse nationaliteit, of kandidaten die beschikken over een permanente verblijfsvergunning, zonder werkverbod, voor Sint Maarten.

Informatie en reactie:

Informatie over SZV is te vinden op www.szv.sx. Nadere informatie over de functie is via email te verkrijgen bij Human Resources Department: hr@szv.sx

Belangstelling?

Stuur je schriftelijke sollicitatie met CV en diplomas/certificaten, uitsluitend per e-mail naar Human Resources Department van SZV, hr@szv.sx, onder vermelding van: Sollicitatie Controlerend Geneeskundige.

Published on 09:53 13-10-2021, Charonne Holder | Views: 2394 - Comments: 0 - Likes: 3

Comments ( 0 )

There are no comments yet

Reply

Log in to reply

Social & Health Insurances SZV © 2023