Medewerker Analyse & Rapportage

Medewerker Analyse & Rapportage

Functie-inhoud:

De Afdeling Rapportage & Monitoring heeft als hoofddoelen het faciliteren van formele systemen voor een optimale besturing van de SZV organisatie door middel van budget & controle, financiële en niet-financiële management rapportage, het beheren van het vermogen van SZV om de rendementsdoelstelling van de SZV fondsen binnen aanvaardbare risico’s te realiseren en het verzorgen van de cetrale inkoop van de SZV (exclusief zorginkoop).

 

Binnen de Afdeling Rapportage & Monitoring worden de volgende hoofdprocessen uitgevoerd:

- Het opstellen en bewaken van de jaar- en meerjarenbegrotingen (opbrengsten, operationele kosten, investeringen en cash flow);
- Het coördineren en bewaken van de jaarlijkse budgetcyclus;
- Het verschaffen van financiële en niet-financiële informatie aan de Directie en Raad van Toezicht van SZV en het opstellen van de concept jaarrekening;
- Het beheren van het vermogen van de SZV (wealth management);
- Het uitvoeren van de centrale inkoop (exclusief zorginkoop) van de SZV.

 

De Medewerker Analyse & Rapportage  is verantwoordelijk voor het realiseren van tijdige, juiste en volledige financiële en niet-financiële management informatie, rapportage en advies ten behoeve van de Directie ter ondersteuning van het besturen en beheersen van de bedrijfsvoeringsprocessen.

 

De Medewerker Analyse & Rapportage houdt zich bezig met:

 Realiseert financiële en niet-financiële rapportages aan de Directie:


- Heeft steeds financiële en niet-financiële management informatiebehoeften van de directie, unit managers en afdelingshoofden in beeld;
- Stelt het Key Performance Indicator (KPI) dashboard van SZV met bijbehorende targets op met management en zorgt dat deze up to date is;
- Ontwikkelt KPI rapportage procedures, richtlijnen en templates en stelt deze beschikbaar;
- Stelt data verzamelingsstandaarden op samen met het Afdelingshoofd Rapportage & Monitoring op basis waarvan de Afdeling ICT data verzamelt uit de systemen ten behoeve van analyse en rapportage;
- Verzamelt KPI rapportages van units / afdelingen en interpreteert en analyseert op basis hiervan trends en ontwikkelingen in desbetreffende KPI’s. Vraagt waar nodig om verklaringen als aanvulling op de analyse waar deze niet helder zijn;
- Stelt tijdige, juiste, volledige en overzichtelijke rapporten op met bevindingen op basis van deze analyses aangevuld met eventuele adviezen voor vervolgacties en/of onderzoek;
- Is verantwoordelijk voor het waarborgen van de integriteit van de aangeleverde data en de analyses;
- Adviseert metriek eigenaren en Afdelingshoofd Rapportage & Monitoring gevraagd en ongevraagd over het op juiste wijze vergaren van de juiste data en informatie.

 

Kennis & Kunde:

- Werk- en denkniveau: HBO niveau
- Opleiding: Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde of gelijkwaardig
- Werkervaring: Minimaal drie (3) jaar relevante werkervaring
- Data Analytics
- KPI Management
- Business Intelligence Tooling
- Basiskennis van Exact
- SZV Bedrijfsprocessen
- Sociale Wetgeving
- Mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels en Nederlands

 

Belangstelling?

Stuur je schriftelijke sollicitatie met CV en diplomas/certificaten, uitsluitend per e-mail, vóór 26 augustus 2022 naar Human Resources Department van SZV, hr@szv.sx, onder vermelding van: Medewerker Analyse & Rapportage.

Published on 09:48 10-06-2022, Charonne Holder | Views: 1089 - Comments: 0 - Likes: 2

Comments ( 0 )

There are no comments yet

Reply

Log in to reply

Social & Health Insurances SZV © 2022